torstai 21. helmikuuta 2013

Palvelukseen otetaan yksi siivo suutarin kisälli

Vielä 1800-luvulla kaupungeissa käsityöläisiksi tai vaikkapa rengistä työmiehiksi haluavat tekivät anomuskirjeen maistraatille, joka tutki työtodistukset ja suositukset tarkkaan ennen päätöksen antamista. 

Suutariksi mielivän oli syytä hakeutua jollekin mestarille oppipojaksi, josta asemasta edettiin kisälliksi. Mestarin tutkinnon suorittanut saattoi hakea lupaa harjoittaa ammattia. Maistraatti tutki tarkkaan myös suutarien tarpeen kyseiseen aikaan kyseisessä kaupungissa, ennen kuin  lupa myönnettiin.


Sanomalehti  Hämäläisessä oli 17.4.1880 pari pientä ilmoitusta. Suutari Wilkman Weseloffin talossa Hämeenlinnassa teki tiettäväksi, että hän oli  saanut luvan jatkaa suutarin liikettä, joten  hän ilmoitti kunnioitettavalle yleisölle, että otti vastaan suutarin ammattiin kuuluvaa työtä.

Samassa lehdessä suutari Wilkman myös etsi palvelukseensa siivoa suutarin kisälliä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti